Du ser på hjemmesiden for Osted- og Glimhallerne.

Siden blev etableret og administreret af den bestyrelse, der var valgt til varetagelse af opgaver ved driften af de 2 haller.

Efter vedtagelsen af den såkaldte "Lejremodel 2" er bestyrelsen nedlagt og denne side kan forventes "taget ned" i løbet af efteråret 2013.

Administration af hallerne sker dels i en bestyrelse som administrerer alle Lejre Kommunes haller og ledende halinspektør og dennes medarbejdere.

Spørgsmål om brug af hallerne rettes til ledende halinspektør René Emil Andersen (mailadresse rean@lejre.dk) eller souschef Steen F. Hansen (mailadresse sfha@lejre.dk) .

Det kan desuden ske på service-telefon nr. 21247173.